Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discreet" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "скромний" на українську мову

EnglishUkrainian

Discreet

[Стриманий]
/dɪskrit/

adjective

1. Marked by prudence or modesty and wise self-restraint

 • "His trusted discreet aide"
 • "A discreet, finely wrought gold necklace"
  synonym:
 • discreet

1. Відзначений розсудливістю або скромністю і мудрим самообмеженням

 • "Його надійний стриманий помічник"
 • "Стримане, тонко оброблене золоте намисто"
  синонім:
 • стриманий

2. Unobtrusively perceptive and sympathetic

 • "A discerning editor"
 • "A discreet silence"
  synonym:
 • discerning
 • ,
 • discreet

2. Ненав'язливо проникливий і співчутливий

 • "Вибагливий редактор"
 • "Стримана тиша"
  синонім:
 • проникливий
 • ,
 • стриманий

3. Heedful of potential consequences

 • "Circumspect actions"
 • "Physicians are now more circumspect about recommending its use"
 • "A discreet investor"
  synonym:
 • circumspect
 • ,
 • discreet

3. Уважний до потенційних наслідків

 • "Обережні дії"
 • "Лікарі тепер більш обережно рекомендують його використовувати"
 • "Стриманий інвестор"
  синонім:
 • обачливий
 • ,
 • стриманий

Examples of using

Be discreet.
Будьте стриманими.
It might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.
Можливо, було б непомітно з вашого боку трохи нахилитися до панівного вітру.