Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "differentiation" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "диференціація" на українську мову

EnglishUkrainian

Differentiation

[Диференціація]
/dɪfərɛnʃieʃən/

noun

1. A discrimination between things as different and distinct

 • "It is necessary to make a distinction between love and infatuation"
  synonym:
 • differentiation
 • ,
 • distinction

1. Дискримінація між речами як різними та відмінними

 • "Необхідно розрізняти любов і закоханість"
  синонім:
 • диференціація
 • ,
 • розрізнення

2. The mathematical process of obtaining the derivative of a function

  synonym:
 • differentiation

2. Математичний процес отримання похідної функції

  синонім:
 • диференціація

3. (biology) the structural adaptation of some body part for a particular function

 • "Cell differentiation in the developing embryo"
  synonym:
 • specialization
 • ,
 • specialisation
 • ,
 • differentiation

3. (біологія) структурна адаптація деякої частини тіла до певної функції

 • "Диференціація клітин у ембріона, що розвивається"
  синонім:
 • спеціалізація
 • ,
 • диференціація

Examples of using

The math teacher explained the concept of partial differentiation.
Учитель математики пояснив поняття часткової диференціації.