Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "diatonic" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "діатонічний" на українську мову

EnglishUkrainian

Diatonic

[Діатонічний]
/daɪətɑnɪk/

adjective

1. Based on the standard major or minor scales consisting of 5 tones and 2 semitones without modulation by accidentals

  synonym:
 • diatonic

1. На основі стандартних мажорних або мінорних гам, що складаються з 5 тонів і 2 півтонів без випадкової модуляції

  синонім:
 • діатонічний

2. Based on or using the five tones and two semitones of the major or minor scales of western music

  synonym:
 • diatonic

2. На основі або з використанням п’яти тонів і двох півтонів мажорних або мінорних гам західної музики

  синонім:
 • діатонічний