Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "diametrically" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "діаметрично" на українську мову

EnglishUkrainian

Diametrically

[Діаметрально]
/daɪəmɛtrɪkəli/

adverb

1. As from opposite ends of a diameter

  • "When two honest witnesses give accounts of the same event that differ diametrically, how can anyone prove that the evidence you gave was deliberately false?"
  • "Three of these brushes were approximately 120 feet apart and the fourth diametrically opposite to one of the three"
    synonym:
  • diametrically

1. Як з протилежних кінців діаметра

  • "Коли два чесних свідки дають свідчення про одну й ту саму подію, які відрізняються діаметрально, як хтось може довести, що надані вами докази були навмисно неправдивими?"
  • "Три з цих щіток були приблизно на відстані 120 футів одна від одної, а четверта діаметрально протилежна одній із трьох"
    синонім:
  • діаметрально