Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "desultory" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "безтурботний" на українську мову

EnglishUkrainian

Desultory

[Безтурботний]
/dɛsəltɔri/

adjective

1. Marked by lack of definite plan or regularity or purpose

 • Jumping from one thing to another
 • "Desultory thoughts"
 • "The desultory conversation characteristic of cocktail parties"
  synonym:
 • desultory

1. Відзначається відсутністю певного плану, регулярності чи мети

 • Стрибки з одного в інше
 • "Безглузді думки"
 • "Безладна розмова, характерна для коктейльних вечірок"
  синонім:
 • безтурботний