Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "desolate" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "безлюдний" на українську мову

EnglishUkrainian

Desolate

[Безлюдний]
/dɛsələt/

verb

1. Leave someone who needs or counts on you

 • Leave in the lurch
 • "The mother deserted her children"
  synonym:
 • abandon
 • ,
 • forsake
 • ,
 • desolate
 • ,
 • desert

1. Залиште того, хто потребує або розраховує на вас

 • Залиште в біді
 • "Мати покинула своїх дітей"
  синонім:
 • відмовитися
 • ,
 • покинути
 • ,
 • спустошений
 • ,
 • пустеля

2. Reduce in population

 • "The epidemic depopulated the countryside"
  synonym:
 • depopulate
 • ,
 • desolate

2. Зменшення населення

 • "Епідемія знелюдила село"
  синонім:
 • знелюднювати
 • ,
 • спустошений

3. Cause extensive destruction or ruin utterly

 • "The enemy lay waste to the countryside after the invasion"
  synonym:
 • lay waste to
 • ,
 • waste
 • ,
 • devastate
 • ,
 • desolate
 • ,
 • ravage
 • ,
 • scourge

3. Спричиняти значні руйнування або повну руїну

 • "Ворог спустошив сільську місцевість після вторгнення"
  синонім:
 • спустошити
 • ,
 • відходи
 • ,
 • спустошувати
 • ,
 • спустошений
 • ,
 • бич

adjective

1. Providing no shelter or sustenance

 • "Bare rocky hills"
 • "Barren lands"
 • "The bleak treeless regions of the high andes"
 • "The desolate surface of the moon"
 • "A stark landscape"
  synonym:
 • bare
 • ,
 • barren
 • ,
 • bleak
 • ,
 • desolate
 • ,
 • stark

1. Не надання притулку чи прожитку

 • "Голі скелясті пагорби"
 • "Безплідні землі"
 • "Похмурі безлісі регіони високих анд"
 • "Безлюдна поверхня місяця"
 • "Суворий пейзаж"
  синонім:
 • голий
 • ,
 • баррен
 • ,
 • похмурий
 • ,
 • спустошений
 • ,
 • старк

2. Crushed by grief

 • "Depressed and desolate of soul"
 • "A low desolate wail"
  synonym:
 • desolate

2. Розчавлений горем

 • "Пригнічений і спустошений душею"
 • "Низький безлюдний голосіння"
  синонім:
 • спустошений