Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "derived" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "похідний" на українську мову

EnglishUkrainian

Derived

[Похідний]
/dəraɪvd/

adjective

1. Formed or developed from something else

  • Not original
  • "The belief that classes and organizations are secondary and derived"- john dewey
    synonym:
  • derived

1. Сформовані або розвинулися з чогось іншого

  • Не оригінально
  • "Віра в те, що класи та організації є другорядними та похідними"- джон дьюї
    синонім:
  • похідний

Examples of using

Those who have been once intoxicated with power, and have derived any kind of emolument from it, even though but for one year, never can willingly abandon it.
Ті, хто колись був у стані алкогольного сп’яніння від влади і отримував від неї будь-яку винагороду, хоча й протягом одного року, ніколи не можуть добровільно відмовитися від неї.
He derived much money from his small business.
Він отримував багато грошей від свого малого бізнесу.
The word is derived from Latin.
Слово походить від латини.