Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dependable" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "надійний" на українську мову

EnglishUkrainian

Dependable

[Надійний]
/dɪpɛndəbəl/

adjective

1. Worthy of reliance or trust

 • "A reliable source of information"
 • "A dependable worker"
  synonym:
 • reliable
 • ,
 • dependable

1. Гідний довіри чи довіри

 • "Надійне джерело інформації"
 • "Надійний працівник"
  синонім:
 • надійний

2. Worthy of being depended on

 • "A dependable worker"
 • "An honest working stiff"
 • "A reliable sourcsfle of information"
 • "He was true to his word"
 • "I would be true for there are those who trust me"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • honest
 • ,
 • reliable
 • ,
 • true(p)

2. Гідний бути залежним від

 • "Надійний працівник"
 • "Чесна робоча жорсткість"
 • "Надійний джерело інформації"
 • "Він був вірний своєму слову"
 • "Я був би правдою, бо є ті, хто мені довіряє"
  синонім:
 • надійний
 • ,
 • чесний
 • ,
 • правда(p)

3. Consistent in performance or behavior

 • "Dependable in one's habits"
 • "A steady-going family man"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • rock-steady
 • ,
 • steady-going

3. Послідовний у виконанні або поведінці

 • "Надійний у своїх звичках"
 • "Постійний сім'янин"
  синонім:
 • надійний
 • ,
 • скельний
 • ,
 • стійкий

4. Financially sound

 • "A good investment"
 • "A secure investment"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • good
 • ,
 • safe
 • ,
 • secure

4. Фінансово міцний

 • "Хороша інвестиція"
 • "Безпечна інвестиція"
  синонім:
 • надійний
 • ,
 • хорошо
 • ,
 • сейф
 • ,
 • безпечний

Examples of using

Tom's dependable.
Том надійний.
He is a dependable boss.
Він надійний бос.
Tom's dependable.
Том надійний.