Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deductible" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "вираховується" на українську мову

EnglishUkrainian

Deductible

[Вираховується]
/dɪdəktəbəl/

noun

1. (taxes) an amount that can be deducted (especially for the purposes of calculating income tax)

  synonym:
 • deductible

1. (податки) суму, яку можна вирахувати (особливо для цілей розрахунку податку на прибуток)

  синонім:
 • франшиза

2. A clause in an insurance policy that relieves the insurer of responsibility to pay the initial loss up to a stated amount

  synonym:
 • deductible

2. Пункт у страховому полісі, який звільняє страховика від відповідальності сплатити початковий збиток до зазначеної суми

  синонім:
 • франшиза

adjective

1. Acceptable as a deduction (especially as a tax deduction)

  synonym:
 • deductible

1. Прийнятний як вирахування (особливо як податкове вирахування)

  синонім:
 • франшиза