Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crimson" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "малиновий" на українську мову

EnglishUkrainian

Crimson

[Багряний]
/krɪmzən/

noun

1. A deep and vivid red color

  synonym:
 • crimson
 • ,
 • ruby
 • ,
 • deep red

1. Глибокий і яскравий червоний колір

  синонім:
 • багряний
 • ,
 • рубі
 • ,
 • глибокий червоний

verb

1. Turn red, as if in embarrassment or shame

 • "The girl blushed when a young man whistled as she walked by"
  synonym:
 • blush
 • ,
 • crimson
 • ,
 • flush
 • ,
 • redden

1. Почервоніти, ніби в збентеженні чи соромі

 • "Дівчина почервоніла, коли молодий чоловік свистів, проходячи повз"
  синонім:
 • румяна
 • ,
 • багряний
 • ,
 • промивати
 • ,
 • редден

adjective

1. Of a color at the end of the color spectrum (next to orange)

 • Resembling the color of blood or cherries or tomatoes or rubies
  synonym:
 • red
 • ,
 • reddish
 • ,
 • ruddy
 • ,
 • blood-red
 • ,
 • carmine
 • ,
 • cerise
 • ,
 • cherry
 • ,
 • cherry-red
 • ,
 • crimson
 • ,
 • ruby
 • ,
 • ruby-red
 • ,
 • scarlet

1. Кольору в кінці колірного спектру (поруч з помаранчевим)

 • Нагадує колір крові або вишні або помідорів або рубінів
  синонім:
 • червоний
 • ,
 • червонуватий
 • ,
 • рудді
 • ,
 • криваво-червоний
 • ,
 • кармін
 • ,
 • церісе
 • ,
 • черрі
 • ,
 • вишнево-червоний
 • ,
 • багряний
 • ,
 • рубі
 • ,
 • рубіново-червоний
 • ,
 • скарлет

2. Characterized by violence or bloodshed

 • "Writes of crimson deeds and barbaric days"- andrea parke
 • "Fann'd by conquest's crimson wing"- thomas gray
 • "Convulsed with red rage"- hudson strode
  synonym:
 • crimson
 • ,
 • red
 • ,
 • violent

2. Характеризується насильством або кровопролиттям

 • "Письма малинових справ і варварських днів"- андреа парк
 • "Fann'd by conquest's crimson wing" - томас грей
 • "Конвульсив з червоною люттю"- хадсон строуд
  синонім:
 • багряний
 • ,
 • червоний
 • ,
 • насильницький

3. (especially of the face) reddened or suffused with or as if with blood from emotion or exertion

 • "Crimson with fury"
 • "Turned red from exertion"
 • "With puffy reddened eyes"
 • "Red-faced and violent"
 • "Flushed (or crimson) with embarrassment"
  synonym:
 • crimson
 • ,
 • red
 • ,
 • reddened
 • ,
 • red-faced
 • ,
 • flushed

3. (особливо обличчя) почервоніло або пролито кров’ю від емоцій чи навантажень або ніби з кров’ю

 • "Багряний з люттю"
 • "Почервонів від навантаження"
 • "З пухкими почервонілими очима"
 • "Рудолобий і жорстокий"
 • "Змитий (або малиновий) з збентеженням"
  синонім:
 • багряний
 • ,
 • червоний
 • ,
 • почервонілий
 • ,
 • червонолобий
 • ,
 • почервонів