Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crank" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "кривошип" на українську мову

EnglishUkrainian

Crank

[Кривошип]
/kræŋk/

noun

1. A bad-tempered person

  synonym:
 • grouch
 • ,
 • grump
 • ,
 • crank
 • ,
 • churl
 • ,
 • crosspatch

1. Погана людина

  синонім:
 • бурчання
 • ,
 • буркотливий
 • ,
 • кривошип
 • ,
 • чурл
 • ,
 • кросспатч

2. A whimsically eccentric person

  synonym:
 • crackpot
 • ,
 • crank
 • ,
 • nut
 • ,
 • nut case
 • ,
 • fruitcake
 • ,
 • screwball

2. Химерно ексцентрична людина

  синонім:
 • тріщина
 • ,
 • кривошип
 • ,
 • горіх
 • ,
 • горіховий корпус
 • ,
 • фруктовий пиріг
 • ,
 • гвинтбол

3. An amphetamine derivative (trade name methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride

 • Used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant
  synonym:
 • methamphetamine
 • ,
 • methamphetamine hydrochloride
 • ,
 • Methedrine
 • ,
 • meth
 • ,
 • deoxyephedrine
 • ,
 • chalk
 • ,
 • chicken feed
 • ,
 • crank
 • ,
 • glass
 • ,
 • ice
 • ,
 • shabu
 • ,
 • trash

3. Похідне амфетаміну (торгова назва methedrine), що використовується у формі кристалічного гідрохлориду

 • Використовується як стимулятор нервової системи та як пригнічувач апетиту
  синонім:
 • метамфетамін
 • ,
 • метамфетаміну гідрохлорид
 • ,
 • Метедрин
 • ,
 • мет
 • ,
 • дезоксиефедрин
 • ,
 • крейда
 • ,
 • курячий корм
 • ,
 • кривошип
 • ,
 • скло
 • ,
 • лід
 • ,
 • шабу
 • ,
 • сміття

4. A hand tool consisting of a rotating shaft with parallel handle

  synonym:
 • crank
 • ,
 • starter

4. Ручний інструмент, що складається з обертового валу з паралельною ручкою

  синонім:
 • кривошип
 • ,
 • стартер

verb

1. Travel along a zigzag path

 • "The river zigzags through the countryside"
  synonym:
 • zigzag
 • ,
 • crank

1. Подорож зигзагоподібною стежкою

 • "Річка зигзагоподібно тече сільською місцевістю"
  синонім:
 • зигзаг
 • ,
 • кривошип

2. Start by cranking

 • "Crank up the engine"
  synonym:
 • crank
 • ,
 • crank up

2. Почніть з прокручування

 • "Підвести двигун"
  синонім:
 • кривошип
 • ,
 • підкрутити

3. Rotate with a crank

  synonym:
 • crank
 • ,
 • crank up

3. Обертайте кривошипом

  синонім:
 • кривошип
 • ,
 • підкрутити

4. Fasten with a crank

  synonym:
 • crank

4. Закріпіть кривошипом

  синонім:
 • кривошип

5. Bend into the shape of a crank

  synonym:
 • crank

5. Зігніть у формі кривошипа

  синонім:
 • кривошип

adjective

1. (used of boats) inclined to heel over easily under sail

  synonym:
 • crank
 • ,
 • cranky
 • ,
 • tender
 • ,
 • tippy

1. (використовується для човнів), нахилених до легкого нахилу під вітрилом

  синонім:
 • кривошип
 • ,
 • вередливий
 • ,
 • тендер
 • ,
 • тіппі

Examples of using

A person with a new idea is a crank until the idea succeeds.
Людина з новою ідеєю - це кривошип, поки ідея не досягне успіху.