Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "container" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "контейнер" на українську мову

EnglishUkrainian

Container

[Контейнер]
/kəntenər/

noun

1. Any object that can be used to hold things (especially a large metal boxlike object of standardized dimensions that can be loaded from one form of transport to another)

    synonym:
  • container

1. Будь-який предмет, який можна використовувати для утримання речей (особливо великий металевий коробчастий предмет стандартизованих розмірів, який можна завантажувати з одного виду транспорту на інший)

    синонім:
  • контейнер

Examples of using

The container may be the best in Japan, but if the contents are third class, then isn't it completely meaningless?
Контейнер може бути найкращим в Японії, але якщо вміст третього класу, то чи не зовсім він безглуздий?