Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commit" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "commit" на українську мову

EnglishUkrainian

Commit

[Коміт]
/kəmɪt/

verb

1. Perform an act, usually with a negative connotation

 • "Perpetrate a crime"
 • "Pull a bank robbery"
  synonym:
 • perpetrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • pull

1. Виконайте дію, зазвичай з негативним відтінком

 • "Злочин"
 • "Потягніть пограбування банку"
  синонім:
 • вчиняти
 • ,
 • комітувати
 • ,
 • тягнути

2. Give entirely to a specific person, activity, or cause

 • "She committed herself to the work of god"
 • "Give one's talents to a good cause"
 • "Consecrate your life to the church"
  synonym:
 • give
 • ,
 • dedicate
 • ,
 • consecrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • devote

2. Повністю віддавати конкретній людині, діяльності чи справі

 • "Вона віддалася справі божій"
 • "Дайте свої таланти добрій справі"
 • "Посвяти своє життя церкві"
  синонім:
 • дайте
 • ,
 • присвятити
 • ,
 • освячувати
 • ,
 • комітувати

3. Cause to be admitted

 • Of persons to an institution
 • "After the second episode, she had to be committed"
 • "He was committed to prison"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • institutionalize
 • ,
 • institutionalise
 • ,
 • send
 • ,
 • charge

3. Причина бути допущеним

 • Осіб до установи
 • "Після другого епізоду її довелося віддати"
 • "Його посадили до в'язниці"
  синонім:
 • комітувати
 • ,
 • інституціоналізувати
 • ,
 • відправити
 • ,
 • заряджати

4. Confer a trust upon

 • "The messenger was entrusted with the general's secret"
 • "I commit my soul to god"
  synonym:
 • entrust
 • ,
 • intrust
 • ,
 • trust
 • ,
 • confide
 • ,
 • commit

4. Довірити

 • "Посланцю довірили генеральську таємницю"
 • "Я віддаю свою душу богові"
  синонім:
 • доручити
 • ,
 • довіряти
 • ,
 • довіра
 • ,
 • комітувати

5. Make an investment

 • "Put money into bonds"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • put
 • ,
 • commit
 • ,
 • place

5. Зробити інвестицію

 • "Вкладіть гроші в облігації"
  синонім:
 • інвестувати
 • ,
 • ставити
 • ,
 • комітувати
 • ,
 • місце

6. Engage in or perform

 • "Practice safe sex"
 • "Commit a random act of kindness"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • practice

6. Займатися або виконувати

 • "Практикуйте безпечний секс"
 • "Здійсніть випадковий акт доброти"
  синонім:
 • комітувати
 • ,
 • практика

Examples of using

Every truth has two sides; it is as well to look at both, before we commit ourselves to either.
Кожна істина має дві сторони; також варто поглянути на обидва, перш ніж ми візьмемо на себе зобов’язання.
She's trying to commit suicide.
Вона намагається покінчити життя самогубством.
The saddest thing in life is that you have to commit good actions to prove that you deserve respect, but it's enough to make one little mistake to prove that you're good-for-nothing.
Найсумніше в житті те, що ви повинні робити хороші дії, щоб довести, що ви заслуговуєте поваги, але достатньо зробити одну маленьку помилку, щоб довести, що ви нікчемні.