Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coherent" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "когерентний" на українську мову

EnglishUkrainian

Coherent

[Когерентний]
/koʊhɪrənt/

adjective

1. Marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of parts

 • "A coherent argument"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • consistent
 • ,
 • logical
 • ,
 • ordered

1. Відзначається впорядкованим, логічним і естетично послідовним співвідношенням частин

 • "Послідовний аргумент"
  синонім:
 • когерентний
 • ,
 • послідовний
 • ,
 • логічний
 • ,
 • замовлено

2. Capable of thinking and expressing yourself in a clear and consistent manner

 • "A lucid thinker"
 • "She was more coherent than she had been just after the accident"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • logical
 • ,
 • lucid

2. Здатний мислити і виражати себе в чіткій і послідовній манері

 • "Ясний мислитель"
 • "Вона була більш злагодженою, ніж була відразу після аварії"
  синонім:
 • когерентний
 • ,
 • логічний
 • ,
 • ясний

3. (physics) of waves having a constant phase relation

  synonym:
 • coherent

3. (фізика) хвиль, що мають постійне фазове співвідношення

  синонім:
 • когерентний

4. Sticking together

 • "Two coherent sheets"
 • "Tenacious burrs"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • tenacious

4. Злипаючись

 • "Два цілісних аркуша"
 • "Наполегливі задирки"
  синонім:
 • когерентний
 • ,
 • завзятий