Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "closely" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "близько" на українську мову

EnglishUkrainian

Closely

[Щільно]
/kloʊsli/

adverb

1. In a close relation or position in time or space

 • "The onsets were closely timed"
 • "Houses set closely together"
 • "Was closely involved in monitoring daily progress"
  synonym:
 • closely

1. У тісному відношенні або положенні в часі або просторі

 • "Налаштування були точно приурочені"
 • "Будинки тісно розташовані разом"
 • "Був тісно залучений до моніторингу щоденного прогресу"
  синонім:
 • близько

2. In an attentive manner

 • "He remained close on his guard"
  synonym:
 • close
 • ,
 • closely
 • ,
 • tight

2. В уважній манері

 • "Він залишався поруч зі своєю охороною"
  синонім:
 • закрити
 • ,
 • близько
 • ,
 • туго

3. In a close manner

 • "The two phenomena are intimately connected"
 • "The person most nearly concerned"
  synonym:
 • closely
 • ,
 • intimately
 • ,
 • nearly

3. У тісній манері

 • "Два явища тісно пов’язані"
 • "Людина, яка найбільше стурбована"
  синонім:
 • близько
 • ,
 • інтимно
 • ,
 • майже

Examples of using

Many decisions are not closely related to life.
Багато рішень не мають тісного відношення до життя.
Please watch closely.
Будь ласка, пильно стежте.
He closely resembles his father.
Він дуже нагадує свого батька.