Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "careless" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "недбалий" на українську мову

EnglishUkrainian

Careless

[Недбалий]
/kɛrləs/

adjective

1. Marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness

 • Not careful
 • "Careless about her clothes"
 • "Forgotten by some careless person"
 • "A careless housekeeper"
 • "Careless proofreading"
 • "It was a careless mistake"
 • "Hurt by a careless remark"
  synonym:
 • careless

1. Відзначається браком уваги чи уважності, чи передбачливості, чи ретельності

 • Не обережно
 • "Недбало про її одяг"
 • "Забутий якоюсь недбалою людиною"
 • "Недбала економка"
 • "Недбала коректура"
 • "Це була необережна помилка"
 • "Ображений необережним зауваженням"
  синонім:
 • необережний

2. Effortless and unstudied

 • "An impression of careless elegance"
 • "Danced with careless grace"
  synonym:
 • careless

2. Невивчений і невивчений

 • "Враження недбалої елегантності"
 • "Танцював з недбалою витонченістю"
  синонім:
 • необережний

3. (usually followed by `of') without due thought or consideration

 • "Careless of the consequences"
 • "Crushing the blooms with regardless tread"
  synonym:
 • careless(p)
 • ,
 • regardless

3. (зазвичай слідує `of') без належного обдумування чи розгляду

 • "Недбало про наслідки"
 • "Подрібнення цвітіння незалежно від протектора"
  синонім:
 • недбалий(p)
 • ,
 • незалежно

Examples of using

Tom is careless in the performance of his duties.
Том недбало виконує свої обов'язки.
Life is like a box of matches - treating it too seriously is stupid, whereas being careless with it is dangerous.
Життя схоже на коробку сірників - ставитися до нього надто серйозно - це дурниця, тоді як бути недбалим з ним небезпечно.
I was careless.
Я був недбалий.