Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blister" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "блістер" на українську мову

EnglishUkrainian

Blister

[Блістер]
/blɪstər/

noun

1. A flaw on a surface resulting when an applied substance does not adhere (as an air bubble in a coat of paint)

  synonym:
 • blister

1. Дефект на поверхні, що виникає, коли нанесена речовина не прилипає (у вигляді бульбашки повітря в покритті фарби)

  синонім:
 • блістер

2. (botany) a swelling on a plant similar to that on the skin

  synonym:
 • blister

2. (ботаніка) набряк на рослині, схожий на набряк на шкірі

  синонім:
 • блістер

3. (pathology) an elevation of the skin filled with serous fluid

  synonym:
 • blister
 • ,
 • bulla
 • ,
 • bleb

3. (патологія) підняття шкіри, наповненої серозною рідиною

  синонім:
 • блістер
 • ,
 • булла
 • ,
 • блеб

verb

1. Get blistered

 • "Her feet blistered during the long hike"
  synonym:
 • blister
 • ,
 • vesicate

1. Отримати пухирі

 • "Під час довгого походу її ноги пухиріли"
  синонім:
 • блістер
 • ,
 • везикат

2. Subject to harsh criticism

 • "The senator blistered the administration in his speech on friday"
 • "The professor scaled the students"
 • "Your invectives scorched the community"
  synonym:
 • blister
 • ,
 • scald
 • ,
 • whip

2. Підданий жорсткій критиці

 • "Сенатор запустив адміністрацію у своїй промові в п’ятницю"
 • "Професор масштабував студентів"
 • "Ваші інвективи спалили громаду"
  синонім:
 • блістер
 • ,
 • ошпарити
 • ,
 • батіг

3. Cause blisters to form on

 • "The tight shoes and perspiration blistered her feet"
  synonym:
 • blister

3. Викликати утворення пухирів

 • "Тісне взуття та піт пухирчали її ноги"
  синонім:
 • блістер