Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "birth" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "народження" на українську мову

EnglishUkrainian

Birth

[Народження]
/bərθ/

noun

1. The time when something begins (especially life)

 • "They divorced after the birth of the child"
 • "His election signaled the birth of a new age"
  synonym:
 • birth

1. Час, коли щось починається (особливо життя)

 • "Вони розлучилися після народження дитини"
 • "Його обрання означало народження нового віку"
  синонім:
 • народження

2. The event of being born

 • "They celebrated the birth of their first child"
  synonym:
 • birth
 • ,
 • nativity
 • ,
 • nascency
 • ,
 • nascence

2. Подія народження

 • "Вони святкували народження своєї першої дитини"
  синонім:
 • народження
 • ,
 • вертеп
 • ,
 • наростання
 • ,
 • нарождення

3. The process of giving birth

  synonym:
 • parturition
 • ,
 • birth
 • ,
 • giving birth
 • ,
 • birthing

3. Процес пологів

  синонім:
 • пологи
 • ,
 • народження

4. The kinship relation of an offspring to the parents

  synonym:
 • parentage
 • ,
 • birth

4. Родинні стосунки нащадків з батьками

  синонім:
 • походження
 • ,
 • народження

5. A baby born

 • An offspring
 • "The overall rate of incidence of down's syndrome is one in every 800 births"
  synonym:
 • birth

5. Народжена дитина

 • Потомство
 • "Загальний рівень захворюваності на синдром дауна становить один раз на кожні 800 пологів"
  синонім:
 • народження

verb

1. Cause to be born

 • "My wife had twins yesterday!"
  synonym:
 • give birth
 • ,
 • deliver
 • ,
 • bear
 • ,
 • birth
 • ,
 • have

1. Причина народитися

 • "У моєї дружини вчора народилися близнюки!"
  синонім:
 • родити
 • ,
 • доставляти
 • ,
 • ведмідь
 • ,
 • народження
 • ,
 • мають

Examples of using

Tom believes in life after birth.
Том вірить у життя після народження.
Mary suffered from severe postnatal depression after the birth of her first child.
Мері страждала від важкої післяпологової депресії після народження першої дитини.
Because of the shock, she gave birth too soon.
Через шок вона народила занадто рано.