Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bend" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "вигин" на українську мову

EnglishUkrainian

Bend

[Бенд]
/bɛnd/

noun

1. A circular segment of a curve

 • "A bend in the road"
 • "A crook in the path"
  synonym:
 • bend
 • ,
 • crook
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

1. Круговий відрізок кривої

 • "Вигин дороги"
 • "Шахрай на шляху"
  синонім:
 • бенд
 • ,
 • крук
 • ,
 • твіст
 • ,
 • поворот

2. Movement that causes the formation of a curve

  synonym:
 • bending
 • ,
 • bend

2. Рух, що викликає утворення кривої

  синонім:
 • згинання
 • ,
 • бенд

3. Curved segment (of a road or river or railroad track etc.)

  synonym:
 • bend
 • ,
 • curve

3. Вигнутий сегмент (дороги, річки чи залізниці тощо)

  синонім:
 • бенд
 • ,
 • крива

4. An angular or rounded shape made by folding

 • "A fold in the napkin"
 • "A crease in his trousers"
 • "A plication on her blouse"
 • "A flexure of the colon"
 • "A bend of his elbow"
  synonym:
 • fold
 • ,
 • crease
 • ,
 • plication
 • ,
 • flexure
 • ,
 • crimp
 • ,
 • bend

4. Кутова або округла форма, виготовлена шляхом складання

 • "Складка в серветці"
 • "Складка в його штанях"
 • "Плікація на її блузці"
 • "Згин товстої кишки"
 • "Згин його ліктя"
  синонім:
 • фолд
 • ,
 • складка
 • ,
 • плікація
 • ,
 • флексура
 • ,
 • обтиск
 • ,
 • бенд

5. A town in central oregon at the eastern foot of the cascade range

  synonym:
 • Bend

5. Місто в центральному орегоні біля східного підніжжя каскадного хребта

  синонім:
 • Бенд

6. Diagonal line traversing a shield from the upper right corner to the lower left

  synonym:
 • bend
 • ,
 • bend dexter

6. Діагональна лінія, що перетинає щит від верхнього правого кута до нижнього лівого

  синонім:
 • бенд
 • ,
 • згин декстер

verb

1. Form a curve

 • "The stick does not bend"
  synonym:
 • bend
 • ,
 • flex

1. Сформувати криву

 • "Палиця не згинається"
  синонім:
 • бенд
 • ,
 • flex

2. Change direction

 • "The road bends"
  synonym:
 • bend

2. Змінити напрямок

 • "Дорога гнеться"
  синонім:
 • бенд

3. Cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form

 • "Bend the rod"
 • "Twist the dough into a braid"
 • "The strong man could turn an iron bar"
  synonym:
 • flex
 • ,
 • bend
 • ,
 • deform
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

3. Змусити (пластичний предмет) прийняти криву або кутову форму

 • "Зігнути стрижень"
 • "Закрутіть тісто в косу"
 • "Сильна людина могла повернути залізний прут"
  синонім:
 • flex
 • ,
 • бенд
 • ,
 • деформувати
 • ,
 • твіст
 • ,
 • поворот

4. Bend one's back forward from the waist on down

 • "He crouched down"
 • "She bowed before the queen"
 • "The young man stooped to pick up the girl's purse"
  synonym:
 • crouch
 • ,
 • stoop
 • ,
 • bend
 • ,
 • bow

4. Зігніть спину вперед від талії вниз

 • "Він присів"
 • "Вона вклонилася перед королевою"
 • "Юнак нахилився, щоб забрати сумочку дівчини"
  синонім:
 • присідати
 • ,
 • сутулитися
 • ,
 • бенд
 • ,
 • лук

5. Turn from a straight course, fixed direction, or line of interest

  synonym:
 • deflect
 • ,
 • bend
 • ,
 • turn away

5. Поверніть з прямого курсу, фіксованого напрямку або цікавої лінії

  синонім:
 • відхиляти
 • ,
 • бенд
 • ,
 • відвертатися

6. Bend a joint

 • "Flex your wrists"
 • "Bend your knees"
  synonym:
 • flex
 • ,
 • bend

6. Зігніть суглоб

 • "Згинай зап'ястя"
 • "Зігніть коліна"
  синонім:
 • flex
 • ,
 • бенд

Examples of using

Witnesses told police that the train was travelling way over the speed limit when it derailed going around a bend.
Свідки розповіли поліції, що поїзд їхав на межі швидкості, коли зійшов з рейок, об'їжджаючи поворот.
It might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.
Можливо, було б непомітно з вашого боку трохи нахилитися до панівного вітру.
I can't bend my right arm.
Я не можу зігнути праву руку.