Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ballot" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "виборчий бюлетень" на українську мову

EnglishUkrainian

Ballot

[Бюлетень]
/bælət/

noun

1. A document listing the alternatives that is used in voting

  synonym:
 • ballot

1. Документ із переліком альтернатив, які використовуються під час голосування

  синонім:
 • бюлетень

2. A choice that is made by counting the number of people in favor of each alternative

 • "There were only 17 votes in favor of the motion"
 • "They allowed just one vote per person"
  synonym:
 • vote
 • ,
 • ballot
 • ,
 • voting
 • ,
 • balloting

2. Вибір, який робиться шляхом підрахунку кількості людей на користь кожної альтернативи

 • "За пропозицію було лише 17 голосів"
 • "Вони дозволили лише один голос на людину"
  синонім:
 • голосувати
 • ,
 • бюлетень
 • ,
 • голосування

verb

1. Vote by ballot

 • "The voters were balloting in this state"
  synonym:
 • ballot

1. Голосування голосуванням

 • "Виборці голосували в цьому штаті"
  синонім:
 • бюлетень

Examples of using

International observers counted up the ballot.
Міжнародні спостерігачі підрахували бюлетень.