Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aurora" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "аврора" на українську мову

EnglishUkrainian

Aurora

[Аврора]
/ərɔrə/

noun

1. The first light of day

 • "We got up before dawn"
 • "They talked until morning"
  synonym:
 • dawn
 • ,
 • dawning
 • ,
 • morning
 • ,
 • aurora
 • ,
 • first light
 • ,
 • daybreak
 • ,
 • break of day
 • ,
 • break of the day
 • ,
 • dayspring
 • ,
 • sunrise
 • ,
 • sunup
 • ,
 • cockcrow

1. Перше світло дня

 • "Ми встали перед світанком"
 • "Вони розмовляли до ранку"
  синонім:
 • світанок
 • ,
 • утро
 • ,
 • аврора
 • ,
 • перше світло
 • ,
 • перерва дня
 • ,
 • dayspring
 • ,
 • санрайз
 • ,
 • сонце
 • ,
 • півняча ворона

2. An atmospheric phenomenon consisting of bands of light caused by charged solar particles following the earth's magnetic lines of force

  synonym:
 • aurora

2. Атмосферне явище, що складається зі смуг світла, викликаних зарядженими сонячними частинками, що слідують за магнітними силовими лініями землі

  синонім:
 • аврора

3. (roman mythology) goddess of the dawn

 • Counterpart of greek eos
  synonym:
 • Aurora

3. (римська міфологія) богиня світанку

 • Аналог грецького eos
  синонім:
 • Аврора

Examples of using

One of my dreams is to one day see the aurora borealis.
Одна з моїх мрій - одного разу побачити полярне сяйво.
The aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.
Полярне сяйво є явищем, характерним для полярних регіонів.