Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "architecture" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "архітектура" на українську мову

EnglishUkrainian

Architecture

[Архітектура]
/ɑrkətɛkʧər/

noun

1. An architectural product or work

  synonym:
 • architecture

1. Архітектурний виріб або твір

  синонім:
 • архітектура

2. The discipline dealing with the principles of design and construction and ornamentation of fine buildings

 • "Architecture and eloquence are mixed arts whose end is sometimes beauty and sometimes use"
  synonym:
 • architecture

2. Дисципліна, що стосується принципів проектування та будівництва та орнаментування вишуканих будівель

 • "Архітектура та красномовство - це змішане мистецтво, метою якого іноді є краса, а іноді використання"
  синонім:
 • архітектура

3. The profession of designing buildings and environments with consideration for their esthetic effect

  synonym:
 • architecture

3. Професія проектування будівель і середовищ з урахуванням їх естетичного ефекту

  синонім:
 • архітектура

4. (computer science) the structure and organization of a computer's hardware or system software

 • "The architecture of a computer's system software"
  synonym:
 • computer architecture
 • ,
 • architecture

4. (інформатика) структура та організація апаратного або системного програмного забезпечення комп'ютера

 • "Архітектура системного програмного забезпечення комп'ютера"
  синонім:
 • комп'ютерна архітектура
 • ,
 • архітектура

Examples of using

Tom loves architecture.
Том любить архітектуру.
For many years, the abbey was turned into a fortress, happily joining in itself martial and religious architecture.
Протягом багатьох років абатство перетворювалося на фортецю, з радістю поєднуючи в собі бойову та релігійну архітектуру.
Sixty-four-bit software will not run on 100-bit architecture.
Шістдесят чотирирозрядне програмне забезпечення не працюватиме на 100-розрядній архітектурі.