Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "appropriate" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "відповідний" на українську мову

EnglishUkrainian

Appropriate

[Відповідний]
/əproʊpriət/

verb

1. Give or assign a resource to a particular person or cause

 • "I will earmark this money for your research"
 • "She sets aside time for meditation every day"
  synonym:
 • allow
 • ,
 • appropriate
 • ,
 • earmark
 • ,
 • set aside
 • ,
 • reserve

1. Надати або призначити ресурс певній особі чи справі

 • "Я виділю ці гроші на ваше дослідження"
 • "Вона щодня відводить час для медитації"
  синонім:
 • дозволяти
 • ,
 • відповідний
 • ,
 • цільовий знак
 • ,
 • відкласти
 • ,
 • резерв

2. Take possession of by force, as after an invasion

 • "The invaders seized the land and property of the inhabitants"
 • "The army seized the town"
 • "The militia captured the castle"
  synonym:
 • appropriate
 • ,
 • capture
 • ,
 • seize
 • ,
 • conquer

2. Заволодіти силою, як після вторгнення

 • "Загарбники захопили землю і майно жителів"
 • "Армія захопила місто"
 • "Ополченці захопили замок"
  синонім:
 • відповідний
 • ,
 • захоплення
 • ,
 • захопити
 • ,
 • завойовувати

adjective

1. Suitable for a particular person or place or condition etc

 • "A book not appropriate for children"
 • "A funeral conducted the appropriate solemnity"
 • "It seems that an apology is appropriate"
  synonym:
 • appropriate

1. Підходить для конкретної особи, місця чи стану тощо

 • "Книга, не підходить для дітей"
 • "Похорон провів відповідну урочистість"
 • "Здається, вибачення доречні"
  синонім:
 • відповідний

Examples of using

However, the moment was not very appropriate.
Однак момент був не дуже доречним.
Next time, you should wear something more appropriate.
Наступного разу варто надіти щось більш доречне.
Can you recommend an appropriate dictionary?
Чи можете ви порекомендувати відповідний словник?