Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "anxious" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "тривожний" на українську мову

EnglishUkrainian

Anxious

[Тривожний]
/æŋkʃəs/

adjective

1. Eagerly desirous

 • "Anxious to see the new show at the museum"
 • "Dying to hear who won"
  synonym:
 • anxious(p)
 • ,
 • dying(p)

1. Жадібно бажаю

 • "Бажаю побачити нове шоу в музеї"
 • "Вмираючи, щоб почути, хто переміг"
  синонім:
 • тривожний(p)
 • ,
 • вмираючий(p)

2. Causing or fraught with or showing anxiety

 • "Spent an anxious night waiting for the test results"
 • "Cast anxious glances behind her"
 • "Those nervous moments before takeoff"
 • "An unquiet mind"
  synonym:
 • anxious
 • ,
 • nervous
 • ,
 • queasy
 • ,
 • uneasy
 • ,
 • unquiet

2. Викликає або чревата або демонструє тривогу

 • "Провів тривожну ніч в очікуванні результатів тесту"
 • "Закиньте за собою тривожні погляди"
 • "Ці нервові моменти перед зльотом"
 • "Неспокійний розум"
  синонім:
 • тривожний
 • ,
 • нервовий
 • ,
 • нудотний
 • ,
 • непросто
 • ,
 • нетихий

Examples of using

Knowing how I would die would only make me anxious about the kind of situations I'd know I'll eventually die in.
Знання того, як я помру, лише змусить мене хвилюватися про ситуації, у яких я знаю, що зрештою помру.
I've never seen this woman sad or anxious.
Я ніколи не бачив цю жінку сумною чи тривожною.
Why are you so anxious?
Чому ти так тривожишся?