Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "anomaly" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "аномалія" на українську мову

EnglishUkrainian

Anomaly

[Аномалія]
/ənɑməli/

noun

1. Deviation from the normal or common order or form or rule

  synonym:
 • anomaly
 • ,
 • anomalousness

1. Відхилення від нормального або загального порядку або форми або правила

  синонім:
 • аномалія
 • ,
 • аномальність

2. A person who is unusual

  synonym:
 • anomaly
 • ,
 • unusual person

2. Людина, яка незвичайна

  синонім:
 • аномалія
 • ,
 • незвичайна людина

3. (astronomy) position of a planet as defined by its angular distance from its perihelion (as observed from the sun)

  synonym:
 • anomaly

3. (астрономія) положення планети, визначене її кутовою відстанню від перигелію (як спостерігається від сонця)

  синонім:
 • аномалія