Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "analyze" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "аналізувати" на українську мову

EnglishUkrainian

Analyze

[Аналізувати]
/ænəlaɪz/

verb

1. Consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning

 • "Analyze a sonnet by shakespeare"
 • "Analyze the evidence in a criminal trial"
 • "Analyze your real motives"
  synonym:
 • analyze
 • ,
 • analyse
 • ,
 • study
 • ,
 • examine
 • ,
 • canvass
 • ,
 • canvas

1. Детально розглянути та піддати аналізу, щоб виявити істотні особливості чи значення

 • "Аналізуйте сонет шекспіра"
 • "Аналізуйте докази в кримінальному процесі"
 • "Аналізуйте свої справжні мотиви"
  синонім:
 • аналізувати
 • ,
 • вивчайте
 • ,
 • обстежувати
 • ,
 • полотно

2. Make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of

 • Break down into components or essential features
 • "Analyze a specimen"
 • "Analyze a sentence"
 • "Analyze a chemical compound"
  synonym:
 • analyze
 • ,
 • analyse
 • ,
 • break down
 • ,
 • dissect
 • ,
 • take apart

2. Зробіть математичний, хімічний або граматичний аналіз

 • Розбийте на компоненти або основні функції
 • "Аналізуйте зразок"
 • "Аналізувати речення"
 • "Аналізувати хімічну сполуку"
  синонім:
 • аналізувати
 • ,
 • зламати
 • ,
 • розсікати
 • ,
 • розбирати

3. Break down into components or essential features

 • "Analyze today's financial market"
  synonym:
 • analyze
 • ,
 • analyse

3. Розбийте на компоненти або основні функції

 • "Аналізуйте сьогоднішній фінансовий ринок"
  синонім:
 • аналізувати

4. Subject to psychoanalytic treatment

 • "I was analyzed in vienna by a famous psychiatrist"
  synonym:
 • analyze
 • ,
 • analyse
 • ,
 • psychoanalyze
 • ,
 • psychoanalyse

4. Підлягають психоаналітичному лікуванню

 • "Мене проаналізував у відні відомий психіатр"
  синонім:
 • аналізувати
 • ,
 • психоаналіз