Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aggressive" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "агресивний" на українську мову

EnglishUkrainian

Aggressive

[Агресивний]
/əgrɛsɪv/

adjective

1. Having or showing determination and energetic pursuit of your ends

 • "An aggressive businessman"
 • "An aggressive basketball player"
 • "He was aggressive and imperious
 • Positive in his convictions"
 • "Aggressive drivers"
  synonym:
 • aggressive

1. Маючи або демонструючи рішучість і енергійне прагнення до ваших цілей

 • "Агресивний бізнесмен"
 • "Агресивний баскетболіст"
 • "Він був агресивним і владним
 • Позитивний у своїх переконаннях"
 • "Агресивні водії"
  синонім:
 • агресивний

2. Tending to spread quickly

 • "An aggressive tumor"
  synonym:
 • aggressive
 • ,
 • fast-growing(a)
 • ,
 • strong-growing

2. Має тенденцію до швидкого поширення

 • "Агресивна пухлина"
  синонім:
 • агресивний
 • ,
 • швидкозростаючий(а)
 • ,
 • сильнозростаючий

3. Characteristic of an enemy or one eager to fight

 • "Aggressive acts against another country"
 • "A belligerent tone"
  synonym:
 • aggressive
 • ,
 • belligerent

3. Характерна для ворога або того, хто прагне до бою

 • "Агресивні дії проти іншої країни"
 • "Войовничий тон"
  синонім:
 • агресивний
 • ,
 • войовничий

Examples of using

Avoid loud and aggressive persons, they are vexations to the spirit.
Уникайте гучних і агресивних людей, вони є досадами духу.
Boys are more aggressive than girls.
Хлопчики агресивніші за дівчаток.
He is not aggressive enough to succeed in business.
Він недостатньо агресивний, щоб досягти успіху в бізнесі.