Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "advantageous" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "вигідний" на українську мову

EnglishUkrainian

Advantageous

[Вигідний]
/ædvənteʤəs/

adjective

1. Giving an advantage

 • "A contract advantageous to our country"
 • "Socially advantageous to entertain often"
  synonym:
 • advantageous

1. Надання переваги

 • "Договір, вигідний нашій країні"
 • "Соціально вигідно часто розважати"
  синонім:
 • вигідний

2. Appropriate for achieving a particular end

 • Implies a lack of concern for fairness
  synonym:
 • advantageous

2. Підходить для досягнення певної мети

 • Передбачає відсутність турботи про справедливість
  синонім:
 • вигідний

Examples of using

We did this under very advantageous conditions.
Ми зробили це за дуже вигідних умов.