Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "accredit" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "аккредит" на українську мову

EnglishUkrainian

Accredit

[Акредитувати]
/əkrɛdət/

verb

1. Grant credentials to

 • "The regents officially recognized the new educational institution"
 • "Recognize an academic degree"
  synonym:
 • accredit
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise

1. Надати повноваження

 • "Регенти офіційно визнали новий навчальний заклад"
 • "Визнати вчений ступінь"
  синонім:
 • акредитувати
 • ,
 • визнати
 • ,
 • визнавати

2. Provide or send (envoys or embassadors) with official credentials

  synonym:
 • accredit

2. Надавати або надсилати (посланцям або посольствам) офіційні повноваження

  синонім:
 • акредитувати

3. Ascribe an achievement to

 • "She was not properly credited in the program"
  synonym:
 • accredit
 • ,
 • credit

3. Припишіть досягнення

 • "Вона не була належним чином зарахована в програму"
  синонім:
 • акредитувати
 • ,
 • кредит