Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "absorbed" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "поглинений" на українську мову

EnglishUkrainian

Absorbed

[Поглинений]
/əbzɔrbd/

adjective

1. Giving or marked by complete attention to

 • "That engrossed look or rapt delight"
 • "Then wrapped in dreams"
 • "So intent on this fantastic...narrative that she hardly stirred"- walter de la mare
 • "Rapt with wonder"
 • "Wrapped in thought"
  synonym:
 • captive
 • ,
 • absorbed
 • ,
 • engrossed
 • ,
 • enwrapped
 • ,
 • intent
 • ,
 • wrapped

1. Приділяючи або відзначаючи повну увагу

 • "Цей захоплений вигляд або захоплена насолода"
 • "Тоді загорнуті в мрії"
 • "Настільки націлена на цю фантастичну...розповідь, що вона майже не ворушилася"- вальтер де ла маре
 • "Захоплений подивом"
 • "Загорнутий у думки"
  синонім:
 • полонений
 • ,
 • поглинений
 • ,
 • загорнутий
 • ,
 • намір

2. Retained without reflection

 • "The absorbed light intensity"
  synonym:
 • absorbed

2. Зберігається без відображення

 • "Інтенсивність поглиненого світла"
  синонім:
 • поглинений

Examples of using

Only a narrow-minded man can disavow his native language absorbed with his mother's milk.
Тільки вузьколобий чоловік може дезавуювати рідну мову, поглинену молоком матері.
Tom is absorbed in his work.
Том поглинений своєю роботою.
She is completely absorbed in a book.
Вона повністю поглинена книгою.