Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Southeastern เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Southeastern

/saʊθistərn/

adjective

1. Situated in or oriented toward the southeast

  synonym:
 • southeast
 • ,
 • southeastern
 • ,
 • southeasterly

1. ตั้งอยู่ในหรือมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้

  คําพ้องความหมาย:
 • ตะวันออกเฉียงใต้
 • ,
 • ตะวันออกเฉียงใต้
 • ,
 • ตะวันออกเฉียงใต้

2. Of a region of the united states generally including alabama

 • Georgia
 • Florida
 • Tennessee
 • South carolina
 • North carolina
  synonym:
 • southeastern

2. ของภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปรวมถึงอลาบามา

 • จอร์เจีย
 • ฟลอริดา
 • เทนเนสซี
 • เซาท์แคโรไลนา
 • นอร์ทแคโรไลนา
  คําพ้องความหมาย:
 • ตะวันออกเฉียงใต้