Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Redirect เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Redirect

/ridərɛkt/

verb

1. Channel into a new direction

 • "Redirect your attention to the danger from the fundamentalists"
  synonym:
 • redirect
 • ,
 • airt

1. ช่องทางไปสู่ทิศทางใหม่

 • "เปลี่ยนเส้นทางความสนใจของคุณไปยังอันตรายจากพวกที่นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนเส้นทาง
 • ,
 • airt