Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pop" into Thai language

แปลความหมาย & นิยามของคําว่า "ป๊อป" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Pop

[ป๊อป]
/pɑp/

noun

1. An informal term for a father

 • Probably derived from baby talk
  synonym:
 • dad
 • ,
 • dada
 • ,
 • daddy
 • ,
 • pa
 • ,
 • papa
 • ,
 • pappa
 • ,
 • pop

1. คําที่ไม่เป็นทางการสําหรับพ่อ

 • น่าจะมาจากเรื่องคุยเรื่องลูก
  คําพ้องความหมาย:
 • พ่อ
 • ,
 • ดาด้า
 • ,
 • ปา
 • ,
 • ปาป้า
 • ,
 • ป๊อป

2. A sweet drink containing carbonated water and flavoring

 • "In new england they call sodas tonics"
  synonym:
 • pop
 • ,
 • soda
 • ,
 • soda pop
 • ,
 • soda water
 • ,
 • tonic

2. เครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ําอัดลมและเครื่องปรุง

 • "ในนิวอิงแลนด์พวกเขาเรียกว่ายาชูกําลังโซดา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป
 • ,
 • โซดา
 • ,
 • โซดาป๊อป
 • ,
 • น้ําโซดา
 • ,
 • โทนิค

3. A sharp explosive sound as from a gunshot or drawing a cork

  synonym:
 • pop
 • ,
 • popping

3. เสียงระเบิดแหลมคมจากกระสุนปืนหรือชักไม้ก๊อก

  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป
 • ,
 • โผล่ขึ้นมา

4. Music of general appeal to teenagers

 • A bland watered-down version of rock'n'roll with more rhythm and harmony and an emphasis on romantic love
  synonym:
 • pop music
 • ,
 • pop

4. ดนตรีที่ดึงดูดใจวัยรุ่นทั่วไป

 • ร็อกแอนด์โรลเวอร์ชันจืดชืดที่มีจังหวะและความกลมกลืนมากขึ้น และเน้นที่ความรักโรแมนติก
  คําพ้องความหมาย:
 • เพลงป๊อป
 • ,
 • ป๊อป

verb

1. Bulge outward

 • "His eyes popped"
  synonym:
 • start
 • ,
 • protrude
 • ,
 • pop
 • ,
 • pop out
 • ,
 • bulge
 • ,
 • bulge out
 • ,
 • bug out
 • ,
 • come out

1. นูนออกไปด้านนอก

 • "ดวงตาของเขาแตก"
  คําพ้องความหมาย:
 • เริ่มต้น
 • ,
 • ยื่นออกมา
 • ,
 • ป๊อป
 • ,
 • โผล่ออกมา
 • ,
 • นูน
 • ,
 • นูนออกมา
 • ,
 • แมลงออก
 • ,
 • ออกมา

2. Hit a pop-fly

 • "He popped out to shortstop"
  synonym:
 • pop

2. ตีป๊อปฟลาย

 • "เขาโผล่ออกมาที่ชอร์ตสต็อป"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

3. Make a sharp explosive noise

 • "The cork of the champagne bottle popped"
  synonym:
 • pop

3. ส่งเสียงระเบิดอย่างรุนแรง

 • "จุกขวดแชมเปญแตก"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

4. Fire a weapon with a loud explosive noise

 • "The soldiers were popping"
  synonym:
 • pop

4. ยิงอาวุธที่มีเสียงดังระเบิด

 • "ทหารกําลังโผล่มา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

5. Cause to make a sharp explosive sound

 • "He popped the champagne bottle"
  synonym:
 • pop

5. สาเหตุที่ทําให้เกิดเสียงระเบิดที่คมชัด

 • "เขาเปิดขวดแชมเปญ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

6. Appear suddenly or unexpectedly

 • "The farm popped into view as we turned the corner"
 • "He suddenly popped up out of nowhere"
  synonym:
 • crop up
 • ,
 • pop up
 • ,
 • pop

6. ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันหรือไม่คาดคิด

 • "ฟาร์มโผล่ขึ้นมาเมื่อเราเลี้ยวหัวมุม"
 • "จู่ๆ เขาก็โผล่ขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้"
  คําพ้องความหมาย:
 • ครอบตัด
 • ,
 • โผล่ขึ้นมา
 • ,
 • ป๊อป

7. Put or thrust suddenly and forcefully

 • "Pop the pizza into the microwave oven"
 • "He popped the petit-four into his mouth"
  synonym:
 • pop

7. ใส่หรือแทงอย่างฉับพลันและแรง

 • "เอาพิซซ่าเข้าเตาไมโครเวฟ"
 • "เขาเอาตัวสี่ตัวเข้าปาก"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

8. Release suddenly

 • "Pop the clutch"
  synonym:
 • pop

8. ปล่อยกะทันหัน

 • "ป๊อปคลัตช์"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

9. Hit or strike

 • "He popped me on the head"
  synonym:
 • pop

9. ตีหรือตี

 • "เขาโผล่หัวฉัน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

10. Drink down entirely

 • "He downed three martinis before dinner"
 • "She killed a bottle of brandy that night"
 • "They popped a few beer after work"
  synonym:
 • toss off
 • ,
 • pop
 • ,
 • bolt down
 • ,
 • belt down
 • ,
 • pour down
 • ,
 • down
 • ,
 • drink down
 • ,
 • kill

10. ดื่มให้หมด

 • "เขาทํามาร์ตินี่ล้มสามตัวก่อนอาหารเย็น"
 • "เธอฆ่าบรั่นดีขวดหนึ่งในคืนนั้น"
 • "พวกเขาดื่มเบียร์สองสามแก้วหลังเลิกงาน"
  คําพ้องความหมาย:
 • โยนออก
 • ,
 • ป๊อป
 • ,
 • สลักเกลียวลง
 • ,
 • เข็มขัดลง
 • ,
 • เทลงมา
 • ,
 • ลง
 • ,
 • ดื่มลง
 • ,
 • ฆ่า

11. Take drugs, especially orally

 • "The man charged with murder popped a valium to calm his nerves"
  synonym:
 • pop

11. เสพยาโดยเฉพาะทางปาก

 • "ชายที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเปิดวาลัมเพื่อสงบสติอารมณ์"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

12. Cause to burst with a loud, explosive sound

 • "The child popped the balloon"
  synonym:
 • pop

12. ทําให้ระเบิดเสียงดังระเบิด

 • "เด็กเป่าลูกโป่ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

13. Burst open with a sharp, explosive sound

 • "The balloon popped"
 • "This popcorn pops quickly in the microwave oven"
  synonym:
 • pop

13. ระเบิดเปิดด้วยเสียงคมระเบิด

 • "บอลลูนแตก"
 • "ป๊อปคอร์นนี้เด้งอย่างรวดเร็วในเตาไมโครเวฟ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

adjective

1. (of music or art) new and of general appeal (especially among young people)

  synonym:
 • popular
 • ,
 • pop

1. (ของดนตรีหรือศิลปะ) สิ่งใหม่และน่าดึงดูดทั่วไป (โดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาว)

  คําพ้องความหมาย:
 • ยอดนิยม
 • ,
 • ป๊อป

adverb

1. Like a pop or with a pop

 • "Everything went pop"
  synonym:
 • pop

1. เหมือนป๊อปหรือป๊อป

 • "ทุกอย่างก็ป๊อป"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป๊อป

Examples of using

She likes Russian pop.
เธอชอบเพลงป๊อปรัสเซีย.
My favorite music is pop music.
เพลงโปรดของฉันคือเพลงป๊อป.
Former pop stars are just plain old women by the time they're 100.
อดีตป๊อปสตาร์เป็นเพียงหญิงชราธรรมดาเมื่ออายุ 100 ปี.