Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grim" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "เคร่งขรึม" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Grim

[น่ากลัว]
/grɪm/

adjective

1. Not to be placated or appeased or moved by entreaty

 • "Grim determination"
 • "Grim necessity"
 • "Russia's final hour, it seemed, approached with inexorable certainty"
 • "Relentless persecution"
 • "The stern demands of parenthood"
  synonym:
 • grim
 • ,
 • inexorable
 • ,
 • relentless
 • ,
 • stern
 • ,
 • unappeasable
 • ,
 • unforgiving
 • ,
 • unrelenting

1. ที่จะไม่ถูกปลอบประโลมหรือเอาใจหรือย้ายโดยการขอร้อง

 • "ความมุ่งมั่นที่น่ากลัว"
 • "ความจําเป็นอย่างยิ่ง"
 • "ชั่วโมงสุดท้ายของรัสเซียดูเหมือนว่าเข้าหาด้วยความมั่นใจอย่างไม่หยุดยั้ง"
 • "การประหัตประหารอย่างไม่หยุดยั้ง"
 • "ความต้องการที่เข้มงวดของการเป็นพ่อแม่"
  คําพ้องความหมาย:
 • น่ากลัว
 • ,
 • ไม่ย่อท้อ
 • ,
 • อย่างไม่หยุดยั้ง
 • ,
 • ท้ายเรือ
 • ,
 • ไม่สามารถ
 • ,
 • ยกโทษให้
 • ,
 • ไม่ลดละ

2. Shockingly repellent

 • Inspiring horror
 • "Ghastly wounds"
 • "The grim aftermath of the bombing"
 • "The grim task of burying the victims"
 • "A grisly murder"
 • "Gruesome evidence of human sacrifice"
 • "Macabre tales of war and plague in the middle ages"
 • "Macabre tortures conceived by madmen"
  synonym:
 • ghastly
 • ,
 • grim
 • ,
 • grisly
 • ,
 • gruesome
 • ,
 • macabre
 • ,
 • sick

2. ขับไล่อย่างน่าตกใจ

 • แรงบันดาลใจสยองขวัญ
 • "บาดแผลที่น่ากลัว"
 • "ผลพวงที่น่ากลัวของการทิ้งระเบิด"
 • "งานที่น่ากลัวของการฝังเหยื่อ"
 • "การฆาตกรรมที่น่าสยดสยอง"
 • "หลักฐานที่น่าสยดสยองของการเสียสละของมนุษย์"
 • "เรื่องราวของสงครามและภัยพิบัติในยุคกลาง"
 • "การทรมานจากกระบี่โดยคนบ้า"
  คําพ้องความหมาย:
 • อย่างน่ากลัว
 • ,
 • น่ากลัว
 • ,
 • grisly
 • ,
 • macabre
 • ,
 • ป่วย

3. Harshly ironic or sinister

 • "Black humor"
 • "A grim joke"
 • "Grim laughter"
 • "Fun ranging from slapstick clowning ... to savage mordant wit"
  synonym:
 • black
 • ,
 • grim
 • ,
 • mordant

3. แดกดันอย่างรุนแรงหรือน่ากลัว

 • "อารมณ์ขันสีดํา"
 • "เรื่องตลกที่น่ากลัว"
 • "เสียงหัวเราะที่น่ากลัว"
 • "ความสนุกตั้งแต่ slapstick clowning ... ไปจนถึงปัญญาอันโหดร้าย"
  คําพ้องความหมาย:
 • สีดํา
 • ,
 • น่ากลัว
 • ,
 • mordant

4. Harshly uninviting or formidable in manner or appearance

 • "A dour, self-sacrificing life"
 • "A forbidding scowl"
 • "A grim man loving duty more than humanity"
 • "Undoubtedly the grimmest part of him was his iron claw"- j.m.barrie
  synonym:
 • dour
 • ,
 • forbidding
 • ,
 • grim

4. ไม่ได้รับเชิญอย่างรุนแรงหรือน่ากลัวในลักษณะหรือลักษณะที่ปรากฏ

 • "ชีวิตที่เสียสละตนเอง"
 • "ไก่ห้าม"
 • "ชายผู้น่ากลัวที่รักงานมากกว่ามนุษยชาติ"
 • "ไม่ต้องสงสัยเลยว่าส่วนที่น่ากลัวที่สุดของเขาคือกรงเล็บเหล็กของเขา" - j.m.barrie
  คําพ้องความหมาย:
 • Dour
 • ,
 • ห้าม
 • ,
 • น่ากลัว

5. Filled with melancholy and despondency

 • "Gloomy at the thought of what he had to face"
 • "Gloomy predictions"
 • "A gloomy silence"
 • "Took a grim view of the economy"
 • "The darkening mood"
 • "Lonely and blue in a strange city"
 • "Depressed by the loss of his job"
 • "A dispirited and resigned expression on her face"
 • "Downcast after his defeat"
 • "Feeling discouraged and downhearted"
  synonym:
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • blue
 • ,
 • depressed
 • ,
 • dispirited
 • ,
 • down(p)
 • ,
 • downcast
 • ,
 • downhearted
 • ,
 • down in the mouth
 • ,
 • low
 • ,
 • low-spirited

5. เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความสิ้นหวัง

 • "เศร้าหมองเมื่อนึกถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญ"
 • "การทํานายการกินของเลือด"
 • "ความเงียบมืดมน"
 • "รับมุมมองที่น่ากลัวของเศรษฐกิจ"
 • "อารมณ์มืดมน"
 • "โดดเดี่ยวและสีน้ําเงินในเมืองที่แปลกประหลาด"
 • "ตกต่ําจากการสูญเสียงานของเขา"
 • "การแสดงออกและลาออกบนใบหน้าของเธอ"
 • "เศร้าใจหลังจากความพ่ายแพ้ของเขา"
 • "รู้สึกท้อแท้และท้อแท้"
  คําพ้องความหมาย:
 • เศร้าหมอง
 • ,
 • น่ากลัว
 • ,
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • หดหู่
 • ,
 • dispirited
 • ,
 • ลง ( p )
 • ,
 • ตกต่ํา
 • ,
 • หมดใจ
 • ,
 • ลงไปในปาก
 • ,
 • ต่ํา
 • ,
 • ต่ํามีชีวิตชีวา

6. Causing dejection

 • "A blue day"
 • "The dark days of the war"
 • "A week of rainy depressing weather"
 • "A disconsolate winter landscape"
 • "The first dismal dispiriting days of november"
 • "A dark gloomy day"
 • "Grim rainy weather"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • dark
 • ,
 • dingy
 • ,
 • disconsolate
 • ,
 • dismal
 • ,
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • sorry
 • ,
 • drab
 • ,
 • drear
 • ,
 • dreary

6. ทําให้เกิดการ dejection

 • "วันสีน้ําเงิน"
 • "ยุคมืดของสงคราม"
 • "หนึ่งสัปดาห์ของสภาพอากาศที่ฝนตก"
 • "ภูมิทัศน์ฤดูหนาวที่แตกสลาย"
 • "วันแรกที่น่าหดหู่ใจของเดือนพฤศจิกายน"
 • "วันมืดมนมืดมน"
 • "อากาศฝนตกหนัก"
  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • มืด
 • ,
 • Dingy
 • ,
 • disconsolate
 • ,
 • กลุ้มใจ
 • ,
 • เศร้าหมอง
 • ,
 • น่ากลัว
 • ,
 • ขอโทษ
 • ,
 • drab
 • ,
 • Drear
 • ,
 • น่าเบื่อ

Examples of using

In this line of work, if you make a grim face the customers won't come.
ในสายงานนี้ถ้าคุณทําหน้าที่น่ากลัวลูกค้าจะไม่มา.
The firemen's face was grim when he came out of the burning house.
ใบหน้าของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นน่ากลัวเมื่อเขาออกมาจากบ้านที่ถูกไฟไหม้.