Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Dowry เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Dowry

/daʊri/

noun

1. Money or property brought by a woman to her husband at marriage

  synonym:
 • dowry
 • ,
 • dowery
 • ,
 • dower
 • ,
 • portion

1. เงินหรือทรัพย์สินที่ผู้หญิงนํามาให้สามีของเธอในการแต่งงาน

คําพ้องความหมาย:
 • สินสอดทองหมั้น,
 • งี่เง่าร้อน,
 • dower,
 • ส่วน