Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Apprentice เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Apprentice

/əprɛntəs/

noun

1. Works for an expert to learn a trade

  synonym:
 • apprentice
 • ,
 • learner
 • ,
 • prentice

1. ทํางานให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเรียนรู้การค้า

คําพ้องความหมาย:
 • เด็กฝึกงาน,
 • ผู้เรียน,
 • ศิษย์

verb

1. Be or work as an apprentice

 • "She apprenticed with the great master"
  synonym:
 • apprentice

1. เป็นหรือทํางานเป็นเด็กฝึกงาน

 • "เธอฝึกหัดกับเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่"
คําพ้องความหมาย:
 • เด็กฝึกงาน