Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overwhelming" into Tagalog language

Kahulugan at kahulugan ng pagsasalin ng salitang "napakalaki" sa wikang Tagalog

EnglishTagalog

Overwhelming

[Sobra]
/oʊvərwɛlmɪŋ/

adjective

1. So strong as to be irresistible

 • "An overpowering need for solitude"
 • "The temptation to despair may become overwhelming"
 • "An overwhelming majority"
  synonym:
 • overpowering
 • ,
 • overwhelming

1. Napakalakas na hindi mapaglabanan

 • "Isang sobrang lakas na pangangailangan para sa pag-iisa"
 • "Ang tukso sa kawalan ng pag-asa ay maaaring maging labis"
 • "Isang napakaraming karamihan"
  magkasingkahulugan:
 • sobrang lakas
 • ,
 • labis

2. Very intense

 • "Politics is his consuming passion"
 • "Overwhelming joy"
  synonym:
 • consuming
 • ,
 • overwhelming

2. Matindi

 • "Politika ang kanyang pag-ubos ng pagnanasa"
 • "Labis na kagalakan"
  magkasingkahulugan:
 • pag-ubos
 • ,
 • labis