Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "zip" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "zip" till svenska språket

EnglishSwedish

Zip

[Blixtlås]
/zɪp/

noun

1. A quantity of no importance

 • "It looked like nothing i had ever seen before"
 • "Reduced to nil all the work we had done"
 • "We racked up a pathetic goose egg"
 • "It was all for naught"
 • "I didn't hear zilch about it"
  synonym:
 • nothing
 • ,
 • nil
 • ,
 • nix
 • ,
 • nada
 • ,
 • null
 • ,
 • aught
 • ,
 • cipher
 • ,
 • cypher
 • ,
 • goose egg
 • ,
 • naught
 • ,
 • zero
 • ,
 • zilch
 • ,
 • zip
 • ,
 • zippo

1. En kvantitet utan betydelse

 • "Det såg ut som ingenting jag någonsin sett förut"
 • "Reducerad till noll allt arbete vi hade gjort"
 • "Vi fick ihop ett patetiskt gåsägg"
 • "Det var helt förgäves"
 • "Jag hörde inte zilch om det"
  synonym:
 • ingenting
 • ,
 • noll
 • ,
 • nix
 • ,
 • nada
 • ,
 • null
 • ,
 • något
 • ,
 • chiffer
 • ,
 • cypher
 • ,
 • gåsägg
 • ,
 • zilch
 • ,
 • blixtlås
 • ,
 • zippo

2. A code of letters and digits added to a postal address to aid in the sorting of mail

  synonym:
 • ZIP code
 • ,
 • ZIP
 • ,
 • postcode
 • ,
 • postal code

2. En kod med bokstäver och siffror som läggs till en postadress för att underlätta sorteringen av post

  synonym:
 • Postnummer
 • ,
 • BLIXTLÅS

3. Forceful exertion

 • "He plays tennis with great energy"
 • "He's full of zip"
  synonym:
 • energy
 • ,
 • vigor
 • ,
 • vigour
 • ,
 • zip

3. Kraftfull ansträngning

 • "Han spelar tennis med stor energi"
 • "Han är full av dragkedja"
  synonym:
 • energi
 • ,
 • kraft
 • ,
 • blixtlås

4. A fastener for locking together two toothed edges by means of a sliding tab

  synonym:
 • slide fastener
 • ,
 • zip
 • ,
 • zipper
 • ,
 • zip fastener

4. Ett fästelement för att låsa ihop två tandade kanter med hjälp av en glidflik

  synonym:
 • dragkedja
 • ,
 • blixtlås
 • ,
 • blixtlås fästelement

verb

1. Close with a zipper

 • "Zip up your jacket--it's cold"
  synonym:
 • zip up
 • ,
 • zipper
 • ,
 • zip

1. Stäng med dragkedja

 • "Hoppa upp din jacka - det är kallt"
  synonym:
 • zippa upp
 • ,
 • dragkedja
 • ,
 • blixtlås

2. Move very fast

 • "The runner zipped past us at breakneck speed"
  synonym:
 • travel rapidly
 • ,
 • speed
 • ,
 • hurry
 • ,
 • zip

2. Rör dig väldigt fort

 • "Löparen zippade förbi oss i rasande fart"
  synonym:
 • res snabbt
 • ,
 • hastighet
 • ,
 • skynda
 • ,
 • blixtlås

Examples of using

Can you tell me what the zip code is for New York?
Kan du berätta vad postnumret är för New York?