Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "zeal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nit" till svenska språket

EnglishSwedish

Zeal

[Iver]
/zil/

noun

1. A feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause)

 • "They were imbued with a revolutionary ardor"
 • "He felt a kind of religious zeal"
  synonym:
 • ardor
 • ,
 • ardour
 • ,
 • elan
 • ,
 • zeal

1. En känsla av stark iver (vanligtvis till förmån för en person eller orsak)

 • "De var genomsyrade av en revolutionär glöd"
 • "Han kände ett slags religiös iver"
  synonym:
 • glöd
 • ,
 • elan
 • ,
 • iver

2. Excessive fervor to do something or accomplish some end

 • "He had an absolute zeal for litigation"
  synonym:
 • zeal

2. Överdriven glöd att göra något eller uppnå något slut

 • "Han hade en absolut iver för rättstvister"
  synonym:
 • iver

3. Prompt willingness

 • "Readiness to continue discussions"
 • "They showed no eagerness to spread the gospel"
 • "They disliked his zeal in demonstrating his superiority"
 • "He tried to explain his forwardness in battle"
  synonym:
 • readiness
 • ,
 • eagerness
 • ,
 • zeal
 • ,
 • forwardness

3. Snabb vilja

 • "Beredskap att fortsätta diskussionerna"
 • "De visade ingen iver att sprida evangeliet"
 • "De ogillade hans iver att visa hans överlägsenhet"
 • "Han försökte förklara sin framåtanda i strid"
  synonym:
 • beredskap
 • ,
 • iver
 • ,
 • framåtanda