Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "younger" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "yngre" till svenska språket

EnglishSwedish

Younger

[Yngre]
/jəŋgər/

adjective

1. Used of the younger of two persons of the same name especially used to distinguish a son from his father

 • "John junior"
 • "John smith, jr."
  synonym:
 • younger
 • ,
 • jr.

1. Används av den yngre av två personer med samma namn används särskilt för att skilja en son från sin far

 • "John junior"
 • "John smith, jr."
  synonym:
 • yngre
 • ,
 • jr.

Examples of using

Tom is really younger than he looks.
Tom är verkligen yngre än han ser ut.
I think the world is much older than the Bible tells us, but honestly, when I look around — it looks much younger!
Jag tror att världen är mycket äldre än Bibeln säger till oss, men ärligt talat, när jag ser mig omkring — ser den mycket yngre ut!
In accordance with the public opinion poll of the Gallup university, 100% Americans think the world is younger than 100 years.
I enlighet med opinionsundersökningen från Gallup-universitetet tror 100% amerikaner att världen är yngre än 100 år.