Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "yell" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "yell" till svenska språket

EnglishSwedish

Yell

[Skrik]
/jɛl/

noun

1. A loud utterance

 • Often in protest or opposition
 • "The speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • outcry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • shout
 • ,
 • vociferation

1. Ett högljutt yttrande

 • Ofta i protest eller opposition
 • "Talaren avbröts av höga rop från publikens baksida"
  synonym:
 • gråta
 • ,
 • ramaskri
 • ,
 • ringa
 • ,
 • skrik
 • ,
 • ropa
 • ,
 • vociferation

2. A loud utterance of emotion (especially when inarticulate)

 • "A cry of rage"
 • "A yell of pain"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • yell

2. Ett högt uttalande av känslor (särskilt när det är oartikulerat)

 • "Ett rop av ilska"
 • "Ett skrik av smärta"
  synonym:
 • gråta
 • ,
 • skrik

verb

1. Utter a sudden loud cry

 • "She cried with pain when the doctor inserted the needle"
 • "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
  synonym:
 • shout
 • ,
 • shout out
 • ,
 • cry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • scream
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollo
 • ,
 • squall

1. Uttala ett plötsligt högt rop

 • "Hon grät av smärta när läkaren satte in nålen"
 • "Jag skrek till henne från fönstret men hon kunde inte höra mig"
  synonym:
 • ropa
 • ,
 • skrika ut
 • ,
 • gråta
 • ,
 • ringa
 • ,
 • skrik
 • ,
 • skrika
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollo
 • ,
 • skråla

2. Utter or declare in a very loud voice

 • "You don't have to yell--i can hear you just fine"
  synonym:
 • yell
 • ,
 • scream

2. Uttala eller deklarera med mycket hög röst

 • "Du behöver inte skrika - jag kan höra dig bra"
  synonym:
 • skrik
 • ,
 • skrika

Examples of using

Don't yell.
Skrik inte.
You can't yell at me like that.
Du kan inte skrika på mig så.
Please, don't yell!
Snälla, skrik inte!