Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "year" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "år" till svenska språket

EnglishSwedish

Year

[År]
/jɪr/

noun

1. A period of time containing 365 (or 366) days

 • "She is 4 years old"
 • "In the year 1920"
  synonym:
 • year
 • ,
 • twelvemonth
 • ,
 • yr

1. En tidsperiod som innehåller 365 (eller 366) dagar

 • "Hon är 4 år"
 • "År 1920"
  synonym:
 • år
 • ,
 • tolv månader
 • ,
 • yr

2. A period of time occupying a regular part of a calendar year that is used for some particular activity

 • "A school year"
  synonym:
 • year

2. En tidsperiod som upptar en vanlig del av ett kalenderår som används för en viss aktivitet

 • "Ett läsår"
  synonym:
 • år

3. The period of time that it takes for a planet (as, e.g., earth or mars) to make a complete revolution around the sun

 • "A martian year takes 687 of our days"
  synonym:
 • year

3. Den tidsperiod som det tar för en planet (som t. ex. jorden eller mars) att göra ett fullständigt varv runt solen

 • "Ett marsår tar 687 av våra dagar"
  synonym:
 • år

4. A body of students who graduate together

 • "The class of '97"
 • "She was in my year at hoehandle high"
  synonym:
 • class
 • ,
 • year

4. En grupp studenter som tar examen tillsammans

 • "Klassen '97"
 • "Hon var i mitt år på hoehandle high"
  synonym:
 • klass
 • ,
 • år

Examples of using

Apples are scarce this year.
Det är ont om äpplen i år.
I live here all year round now.
Jag bor här året runt nu.
Our sales doubled this year.
Vår försäljning fördubblades i år.