Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "worship" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dyrkan" till svenska språket

EnglishSwedish

Worship

[Dyrkan]
/wərʃəp/

noun

1. The activity of worshipping

  synonym:
 • worship

1. Aktiviteten att dyrka

  synonym:
 • tillbedjan

2. A feeling of profound love and admiration

  synonym:
 • worship
 • ,
 • adoration

2. En känsla av djup kärlek och beundran

  synonym:
 • tillbedjan

verb

1. Love unquestioningly and uncritically or to excess

 • Venerate as an idol
 • "Many teenagers idolized the beatles"
  synonym:
 • idolize
 • ,
 • idolise
 • ,
 • worship
 • ,
 • hero-worship
 • ,
 • revere

1. Kärlek utan tvekan och okritiskt eller till överdrift

 • Vörda som en idol
 • "Många tonåringar idoliserade beatles"
  synonym:
 • idolisera
 • ,
 • tillbedjan
 • ,
 • hjältedyrkan
 • ,
 • vörda

2. Show devotion to (a deity)

 • "Many hindus worship shiva"
  synonym:
 • worship

2. Visa hängivenhet till (en gudom)

 • "Många hinduer dyrkar shiva"
  synonym:
 • tillbedjan

3. Attend religious services

 • "They worship in the traditional manner"
  synonym:
 • worship

3. Delta i gudstjänster

 • "De tillber på traditionellt sätt"
  synonym:
 • tillbedjan

Examples of using

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship.
Mellan män och kvinnor finns ingen vänskap möjlig. Det finns passion, fiendskap, tillbedjan, kärlek, men ingen vänskap.
They worship every Sunday.
De tillber varje söndag.
He regarded her with worship in his eyes.
Han betraktade henne med tillbedjan i ögonen.