Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "woody" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "woody" till svenska språket

EnglishSwedish

Woody

[Woody]
/wʊdi/

adjective

1. Made of or containing or resembling wood

 • "Woody plants"
 • "Perennial herbs with woody stems"
 • "A woody taste"
  synonym:
 • woody

1. Tillverkad av eller innehållande eller liknar trä

 • "Vedartade växter"
 • "Perenna örter med vedartade stjälkar"
 • "En träig smak"
  synonym:
 • träig

2. Abounding in trees

 • "An arboreous landscape"
 • "Violets in woodsy shady spots"
 • "A woody area near the highway"
  synonym:
 • arboraceous
 • ,
 • arboreous
 • ,
 • woodsy
 • ,
 • woody

2. Vimlar av träd

 • "Ett trädlevande landskap"
 • "Violer i träiga skuggiga fläckar"
 • "Ett skogsområde nära motorvägen"
  synonym:
 • trädhaltig
 • ,
 • trädlevande
 • ,
 • träig

3. Made hard like wood as the result of the deposition of lignin in the cell walls

  synonym:
 • woody

3. Gjort hårt som trä som ett resultat av avsättningen av lignin i cellväggarna

  synonym:
 • träig