Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "witch" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "häxa" till svenska språket

EnglishSwedish

Witch

[Häxa]
/wɪʧ/

noun

1. A female sorcerer or magician

  synonym:
 • enchantress
 • ,
 • witch

1. En kvinnlig trollkarl eller magiker

  synonym:
 • trollkarl
 • ,
 • häxa

2. A being (usually female) imagined to have special powers derived from the devil

  synonym:
 • witch

2. En varelse (vanligtvis kvinnlig) föreställd att ha speciella krafter som härrör från djävulen

  synonym:
 • häxa

3. A believer in wicca

  synonym:
 • Wiccan
 • ,
 • witch

3. En troende på wicca

  synonym:
 • Wiccan
 • ,
 • häxa

4. An ugly evil-looking old woman

  synonym:
 • hag
 • ,
 • beldam
 • ,
 • beldame
 • ,
 • witch
 • ,
 • crone

4. En ful gammal kvinna som ser ond ut

  synonym:
 • hagga
 • ,
 • beldam
 • ,
 • beldame
 • ,
 • häxa
 • ,
 • crone

verb

1. Cast a spell over someone or something

 • Put a hex on someone or something
  synonym:
 • hex
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • glamour
 • ,
 • witch
 • ,
 • enchant
 • ,
 • jinx

1. Förtrolla någon eller något

 • Sätt en hex på någon eller något
  synonym:
 • hex
 • ,
 • förhäxa
 • ,
 • glamour
 • ,
 • häxa
 • ,
 • förtrolla
 • ,
 • jinx

Examples of using

Tom is a witch doctor.
Tom är häxdoktor.
She's a powerful witch.
Hon är en mäktig häxa.
The witch hunt has begun.
Häxjakten har börjat.