Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wiper" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "torkare" till svenska språket

EnglishSwedish

Wiper

[Torkar]
/waɪpər/

noun

1. A worker who wipes

  synonym:
 • wiper

1. En arbetare som torkar

  synonym:
 • torkare

2. Contact consisting of a conducting arm that rotates over a series of fixed contacts and comes to rest on an outlet

  synonym:
 • wiper
 • ,
 • wiper arm
 • ,
 • contact arm

2. Kontakt bestående av en ledande arm som roterar över en serie fasta kontakter och kommer att vila på ett utlopp

  synonym:
 • torkare
 • ,
 • torkararm
 • ,
 • kontaktarm

3. A mechanical device that cleans the windshield

  synonym:
 • windshield wiper
 • ,
 • windscreen wiper
 • ,
 • wiper
 • ,
 • wiper blade

3. En mekanisk anordning som rengör vindrutan

  synonym:
 • vindrutetorkare
 • ,
 • torkare
 • ,
 • torkarblad

Examples of using

The German word "Scheibenwischer" means "windshield wiper".
Det tyska ordet "Scheibenwischer" betyder "vindrutetorkare".