Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "winning" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vinnande" till svenska språket

EnglishSwedish

Winning

[Vinnande]
/wɪnɪŋ/

noun

1. Succeeding with great difficulty

 • "Winning is not everything"
  synonym:
 • winning

1. Lyckas med stora svårigheter

 • "Att vinna är inte allt"
  synonym:
 • vinnande

adjective

1. Having won

 • "The victorious entry"
 • "The winning team"
  synonym:
 • victorious
 • ,
 • winning

1. Efter att ha vunnit

 • "Det segerrika inträdet"
 • "Det vinnande laget"
  synonym:
 • segerrik
 • ,
 • vinnande

2. Very attractive

 • Capturing interest
 • "A fetching new hairstyle"
 • "Something inexpressibly taking in his manner"
 • "A winning personality"
  synonym:
 • fetching
 • ,
 • taking
 • ,
 • winning

2. Mycket attraktivt

 • Fånga ränta
 • "En hämtande ny frisyr"
 • "Något som outsägligt tar på hans sätt"
 • "En vinnande personlighet"
  synonym:
 • hämtar
 • ,
 • tar
 • ,
 • vinnande

Examples of using

My partner and I have been winning every game today.
Min partner och jag har vunnit varje match idag.
Personally, I don't think Tom has a chance of winning.
Personligen tror jag inte att Tom har en chans att vinna.
Tom is by no means sure of winning the election.
Tom är inte på något sätt säker på att vinna valet.