Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "willing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vilja" till svenska språket

EnglishSwedish

Willing

[Villig]
/wɪlɪŋ/

noun

1. The act of making a choice

 • "Followed my father of my own volition"
  synonym:
 • volition
 • ,
 • willing

1. Handlingen att göra ett val

 • "Följde min far av egen vilja"
  synonym:
 • vilja
 • ,
 • villig

adjective

1. Disposed or inclined toward

 • "A willing participant"
 • "Willing helpers"
  synonym:
 • willing

1. Kasserad eller lutande mot

 • "En villig deltagare"
 • "Villiga hjälpare"
  synonym:
 • villig

2. Not brought about by coercion or force

 • "The confession was uncoerced"
  synonym:
 • uncoerced
 • ,
 • unforced
 • ,
 • willing

2. Inte åstadkommet av tvång eller våld

 • "Bekännelsen var otvungen"
  synonym:
 • otvungen
 • ,
 • otvingad
 • ,
 • villig

Examples of using

I'm willing to offer three hundred dollars for it.
Jag är villig att erbjuda trehundra dollar för det.
Are they willing to make peace?
R de villiga att sluta fred?
I'd be willing to help.
Jag skulle vara villig att hjälpa till.