Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wildlife" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vildlivet" till svenska språket

EnglishSwedish

Wildlife

[Djurliv]
/waɪldlaɪf/

noun

1. All living things (except people) that are undomesticated

  • "Chemicals could kill all the wildlife"
    synonym:
  • wildlife

1. Allt levande (utom människor) som är odomesticerade

  • "Kemikalier kan döda allt vilda djur"
    synonym:
  • djurliv

Examples of using

The organization plays a principal role in wildlife conservation.
Organisationen spelar en huvudroll i bevarandet av vilda djur.