Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wilderness" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vildmark" till svenska språket

EnglishSwedish

Wilderness

[Vildmark]
/wɪldərnəs/

noun

1. (politics) a state of disfavor

 • "He led the democratic party back from the wilderness"
  synonym:
 • wilderness

1. (politik) ett tillstånd av onåd

 • "Han ledde det demokratiska partiet tillbaka från vildmarken"
  synonym:
 • vildmark

2. A wooded region in northeastern virginia near spotsylvania where bloody but inconclusive battles were fought in the american civil war

  synonym:
 • Wilderness

2. En skogbevuxen region i nordöstra virginia nära spotsylvania där blodiga men ofullständiga strider utkämpades i det amerikanska inbördeskriget

  synonym:
 • Vildmark

3. A wild and uninhabited area left in its natural condition

 • "It was a wilderness preserved for the hawks and mountaineers"
  synonym:
 • wilderness
 • ,
 • wild

3. Ett vilt och obebott område kvar i sitt naturliga skick

 • "Det var en vildmark bevarad för hökarna och bergsbestigarna"
  synonym:
 • vildmark
 • ,
 • vild

4. A bewildering profusion

 • "The duties of citizenship are lost sight of in the wilderness of interests of individuals and groups"
 • "A wilderness of masts in the harbor"
  synonym:
 • wilderness

4. Ett förvirrande överflöd

 • "Medborgarskapets skyldigheter förloras ur sikte i vildmarken av individers och gruppers intressen"
 • "En vildmark av master i hamnen"
  synonym:
 • vildmark